На 30 октомври 2019 година се проведе Представяне и Уъркшоп за практическо прилагане на безплатни тестове и инструменти за подбор за работа или обучение, създадени по проект Geneus, с подкрепата на програма Еразъм + КД2 „Стратегически партньорства“. На събитието участваха над 30 специалисти.

Беше представен проект „GeNeus – Инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност на половете“ и неговите цели и резултати. По-специално внимание беше обърнато на инструментите и тестовете, разработени в проекта и насоките за тяхното свободно прилагане и използване в компании, държавни и образователни институции.

Госпожа Поля Христова – главен експерт в Дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“ на Комисията за защита от дискриминация представи презентация на тема Равенство на половете на пазара на труда.

След кафе паузата се проведе уъркшоп за практическо прилагане на разработените инструменти. Участниците в уъркшопа работиха с:

  • „Въпросник за основни компетентности за работа”, разработен и стандартизиран по проекта: Попълване на теста и примерно оценяване; Тълкуване на резултатите; Как и кога можем да го използваме?
  • „Аналитични упражнения – решаване на проблеми”, създадени и стандартизирани по проекта: Решаване на казус и примерно оценяване; Тълкуване на резултатите; Как и кога можем да ги използваме?

Уъркшопът завърши с дискусия на тема „Използване на инструменти с цел подобраване на равнопоставеността на трудовия пазар“

Презентациите от събитието можете да свалите от тук:

Допълнителна информация за проекта GeNeus, можете да намерите на: http://www.bimec-bg.com/proekti/proekt-geneus