Представяне на тестове и инструменти за подбор за работа или обучение

Представяне на тестове и инструменти за подбор за работа или обучение

На 30 октомври 2019 година се проведе Представяне и Уъркшоп за практическо прилагане на безплатни тестове и инструменти за подбор за работа или обучение, създадени по проект Geneus, с подкрепата на програма Еразъм + КД2 „Стратегически партньорства“. На събитието...

Последни дейности по проект GeNeus: мултипликационни събития и публикуване на крайните резултати

Последни дейности по проект GeNeus: мултипликационни събития и публикуване на крайните резултати

Провеждането на процес по подбор, който е напълно освободен от предразсъдъци (например неутрален спрямо пола), не трябва да бъде просто цел за работодатели и рекрутъри, а и най-правилното нещо, което те могат да направят. Неутралният подбор позволява на компаниите,...

Дайте своя принос за намаляване на неравенството между половете в процесите по подбор: Анкета на GeNeus

Дайте своя принос за намаляване на неравенството между половете в процесите по подбор: Анкета на GeNeus

Равните образователни и професионални възможности както за мъже, така и за жени и намаляването на процента на отпадане и подобряването на успеваемостта на жените в процесите по подбор, са основните цели на проекта "Генеус – инструменти и тестове за подбор, основани на...

Насърчаване на равни възможности за достъп до пазара на труда

Насърчаване на равни възможности за достъп до пазара на труда

Задавали ли сте се въпроса дали тестовете за подбор могат да бъдат по-неутрални спрямо пола? Смятате ли, че те са базирани предимно на математически и логически умения и че в тях се пренебрегват меките и лични умения? Ние потърсихме отговор на този въпрос и така се...

GeNeus: Намаляване на неравнопоставеността на половете в процеса на подбор за работа

GeNeus: Намаляване на неравнопоставеността на половете в процеса на подбор за работа

Целта на системите за социална защита и политиките за социално приобщаване е да насърчават равенството между жените и мъжете. Данните на Евростат показват, че в ЕС броят на заетите мъже в трудоспособна възраст надхвърля броя на жените с 11,6%. На 7 и 8 ноември в София...

Newsletters 

First

EN - IT - DE - ES - PT - BG

Second

EN - IT - DE - ES - PT - BG

Third

EN - IT - DE - ES - PT - BG

Fourth

EN - IT - DE - ES - PT - BG

Fifth

EN - IT - DE - ES - PT - BG

Sixth

EN - IT - DE - ES - PT - BG

Seventh

EN - IT - DE - ES - PT - BG