Насърчаване на равни възможности за достъп до пазара на труда

Насърчаване на равни възможности за достъп до пазара на труда

Задавали ли сте се въпроса дали тестовете за подбор могат да бъдат по-неутрални спрямо пола? Смятате ли, че те са базирани предимно на математически и логически умения и че в тях се пренебрегват меките и лични умения? Ние потърсихме отговор на този въпрос и така се...
GeNeus: Намаляване на неравнопоставеността на половете в процеса на подбор за работа

GeNeus: Намаляване на неравнопоставеността на половете в процеса на подбор за работа

Целта на системите за социална защита и политиките за социално приобщаване е да насърчават равенството между жените и мъжете. Данните на Евростат показват, че в ЕС броят на заетите мъже в трудоспособна възраст надхвърля броя на жените с 11,6%. На 7 и 8 ноември в София...