Представяне на тестове и инструменти за подбор за работа или обучение

На 30 октомври 2019 година се проведе Представяне и Уъркшоп за практическо прилагане на безплатни тестове и инструменти за подбор за работа или обучение, създадени по проект Geneus, с подкрепата на програма Еразъм + КД2 „Стратегически партньорства“. На събитието...

(English) Conclusions to reduce gender discrimination in the selection processes have been presented today

Sorry, this entry is only available in Английски (Сащ) and Испански.

Последни дейности по проект GeNeus: мултипликационни събития и публикуване на крайните резултати

Провеждането на процес по подбор, който е напълно освободен от предразсъдъци (например неутрален спрямо пола), не трябва да бъде просто цел за работодатели и рекрутъри, а и най-правилното нещо, което те могат да направят. Неутралният подбор позволява на компаниите,...

Дайте своя принос за намаляване на неравенството между половете в процесите по подбор: Анкета на GeNeus

Равните образователни и професионални възможности както за мъже, така и за жени и намаляването на процента на отпадане и подобряването на успеваемостта на жените в процесите по подбор, са основните цели на проекта "Генеус – инструменти и тестове за подбор, основани на...

Насърчаване на равни възможности за достъп до пазара на труда

Задавали ли сте се въпроса дали тестовете за подбор могат да бъдат по-неутрални спрямо пола? Смятате ли, че те са базирани предимно на математически и логически умения и че в тях се пренебрегват меките и лични умения? Ние потърсихме отговор на този въпрос и така се...

GeNeus: Намаляване на неравнопоставеността на половете в процеса на подбор за работа

Целта на системите за социална защита и политиките за социално приобщаване е да насърчават равенството между жените и мъжете. Данните на Евростат показват, че в ЕС броят на заетите мъже в трудоспособна възраст надхвърля броя на жените с 11,6%. На 7 и 8 ноември в София...

GeNeus: Намаляване на неравнопоставеността на половете при оценка на резултатите

Подобряване на социалното приобщаване

GeNeus ще подобри живота на жените като

'

Намали неравнопоставеността

Подобри представянето им на тестове

Допринесе за равнопоставени възможностите за образование и професионално развитие сред мъжете и жените

Цели

  • Да се разработят, популяризират и използват в практиката „Набор от инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола”
  • Да се подобрят равните възможности и за двата пола в образованието и професионалното им развитие
  • Да се даде на организациите в Европа достъп до безплатни инструменти за подбор

Срокове & резултати

Свържете се с нас

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.