Последни дейности по проект GeNeus: мултипликационни събития и публикуване на крайните резултати

Провеждането на процес по подбор, който е напълно освободен от предразсъдъци (например неутрален спрямо пола), не трябва да бъде просто цел за работодатели и рекрутъри, а и най-правилното нещо, което те могат да направят. Неутралният подбор позволява на компаниите,...

Дайте своя принос за намаляване на неравенството между половете в процесите по подбор: Анкета на GeNeus

Равните образователни и професионални възможности както за мъже, така и за жени и намаляването на процента на отпадане и подобряването на успеваемостта на жените в процесите по подбор, са основните цели на проекта "Генеус – инструменти и тестове за подбор, основани на...

Насърчаване на равни възможности за достъп до пазара на труда

Задавали ли сте се въпроса дали тестовете за подбор могат да бъдат по-неутрални спрямо пола? Смятате ли, че те са базирани предимно на математически и логически умения и че в тях се пренебрегват меките и лични умения? Ние потърсихме отговор на този въпрос и така се...

GeNeus: Намаляване на неравнопоставеността на половете в процеса на подбор за работа

Целта на системите за социална защита и политиките за социално приобщаване е да насърчават равенството между жените и мъжете. Данните на Евростат показват, че в ЕС броят на заетите мъже в трудоспособна възраст надхвърля броя на жените с 11,6%. На 7 и 8 ноември в София...

GeNeus: Намаляване на неравнопоставеността на половете при оценка на резултатите

Подобряване на социалното приобщаване

GeNeus ще подобри живота на жените като

'

Намали неравнопоставеността

Подобри представянето им на тестове

Допринесе за равнопоставени възможностите за образование и професионално развитие сред мъжете и жените

Цели

  • Да се разработят, популяризират и използват в практиката „Набор от инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола”
  • Да се подобрят равните възможности и за двата пола в образованието и професионалното им развитие
  • Да се даде на организациите в Европа достъп до безплатни инструменти за подбор

Срокове & резултати

Свържете се с нас

 

[recaptcha]