(English) Promoting equal opportunities in the access to the labour market

Sorry, this entry is only available in Английски (Сащ), Италиански, Немски, Испански and Португалски.

GeNeus: Reducing Gender inequalities in performance evaluations

A goal of social protection systems and social inclusion policies is that they promote equality between women and men. According to Eurostat data, across the EU-28, the proportion of men of working age in the employmentexceeded than women by 11.6%. Besides, gender...

GeNeus: Намаляване на неравнопоставеността на половете при оценка на резултатите

Подобряване на социалното приобщаване

GeNeus ще подобри живота на жените като

'

Намали неуспеха им

Подобри резултатите им при представяне на тестове

Допринесе за равнопоставени възможностите за образование и професионално развитие сред мъжете и жените

Цели

  • Да се подобри еднаквия достъп до пазара на труда за всички чрез равен достъп до образование и заетост
  • Да се подобрят равните възможности на двата пола в образователното и професионалното им развитие
  • Намаляване на разликата в заплащането между жените и мъжете в дългосрочен план за намаляване на неравенството между половете в различни икономически сектори и професии.
  • Да се постигне равенство между двата пола, в области като участие в пазара на труда, икономическа независимост, заплащане и пенсии, равенство на лидерските позиции.
  • Да има по-точна оценка на ефективността и способностите, по-добро образование, обучение и резултати в работата в дългосрочна перспектива.

Срокове & резултати

Свържете се с нас

 

[recaptcha]